Czytniki RFID

Na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się wiele czynników, aczkolwiek tylko część z nich może znacząco poprawić efektowność firmy tak niskim kosztem jak technologia RFID. Jest to idealne rozwiązanie, które pozwoli na łatwy nadzór zarówno nad firmowym majątkiem, jak i nad pracownikami.

System zdalnej identyfikacji radiowej

RFID (ang. Radio-frequency identification), czyli wspomniany system identyfikacji radiowej to prosta w obsłudze technologia, która pozwala na efektywną kontrolę zarówno nad majątkiem firmy, jak i nad pracownikami. Dzięki wykorzystaniu anteny nadawczo-odbiorczej czytnik RFID Unicard może identyfikować każdy obiekt wyposażony w tzw. etykietę.

Technologia znajduje zastosowanie w tak różnych branżach, jak handel, przemysł i produkcja, czy też identyfikacja osób wraz z nadzorem i ograniczaniem dostępu. W rzeczywistości istnieje niemalże nieograniczona sposobności wykorzystania technologii w przedsiębiorstwie. Jakie praktycznie można wykorzystać czytnik RFID?

Praktyczne zastosowania

Jednym ze sposobów wykorzystania czytnika jest jego użycie w celu kontroli pracowników. Pracownik wyposażony w kartę (etykietę) może jej używać w celu uzyskania autoryzacji. W praktyce może to dotyczyć m.in. sytuacji pobierania narzędzi, dokumentów, czy też wyposażenia.

Dzięki czytnikowi będziemy wiedzieć na bieżąco, kto dysponował lub dysponuje majątkiem firmy. Czytnik może być też wykorzystywany m.in. w celu identyfikacji i uzyskania zezwolenia m.in. do komputera lub konkretnego oprogramowania.