Księgowość, a informatyka

Niegdyś pojęcie księgowości miało inne znaczenie niż obecnie. Nie było konieczne łączenie informatyki z zawodem księgowego co teraz stało się nie do pomyślenia. Współczesny księgowy bowiem, musi dobrze znać się nie tylko na rachunkowości i mieć pojęcie o ustawach, ale także musi posiadać wiedzę o informatyce. Księgowość w chmurze rządzi się swoimi prawami i łączy oba zawody w jedno. Nie jest możliwe prowadzenie księgowości w sposób nowoczesny bez wiedzy jednocześnie informatycznej i tej typowo księgowej.

Co mają do siebie oba zawody?

Niegdyś każdy księgowy siedział przed biurkiem i przyjmował petentów z długopisem w dłoni i ewentualnie maszyną do pisania. Wystarczyła wiedza i szafa pancerna do przechowywania danych swoich klientów. Teraz pojęcie księgowy nabrało zdecydowanie nowego znaczenia i wypowiadając słowo księgowy mamy przed oczami obraz osoby z komputerem przed nosem.

Księgowość w chmurze: https://www.onexgroup.pl/ksiegowosc, a raczej prowadzenie nowoczesnej księgowości w ten sposób wymaga nie tylko książkowej wiedzy o ustawach i przepisach. Dobry księgowy musi mieć jeszcze wiedzę z zakresu poruszania się po internecie z niemal informatyczną skutecznością.

Niestety księgowość prowadzona w chmurze ma jeden zasadniczy minus, a mianowicie jeden niewłaściwy ruch księgowego może spowodować nieodwracalną utratę naszych danych. Dlatego tak ważne jest zapisywanie wszystkich informacji, które są przydatne na przenośnych nośnikach danych i drukowanie dokumentów, aby w razie takich sytuacji móc odtworzyć powtórnie ważne dokumenty i dane.