Ewidencja czasu pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy każdego pracownika. Nawet jeśli zatrudnia on tylko jedną osobę, nie może się czuć zwolniony z tego obowiązku. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników ale również osób zatrudnionych na podstawie mianowania, powołania czy też umowy zlecenie.

Niezbędnie elementy karty czasu pracy

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona, w formie kart czasu pracy. Przepisy prawa pracy nie przewidują jednego ustalonego wzoru tej karty. Jednak aby w sposób jasny i klarowny można było ustalić czas pracy pracownika a co za tym idzie należne mu wynagrodzenie za czas podstawowy oraz dodatkowy karta ta powinna zawierać:
1. czas pracy w danej dobie, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, ale też w godzinach nadliczbowych,
2. czas dyżurów,
3. wykaz dni urlopowych,
4. wyszczególnienie zwolnień lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych absencji,
Nie ma, żadnych wytycznych co do tego jak karta powinna wyglądać, swobodnie można więc dodawać inne elementy tak aby ewidencja czasu pracy była pełna.

Wykluczenia

Warto zwrócić uwagę, że prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy i nie ma on obowiązku konsultować jej z pracownikiem. Oznacza to, że nie potrzeba podpisywania jej przez pracownika.
Istnieje grupa pracowników dla których nie musi zostać przeprowadzona ewidencja, a są to:
1. pracownicy, których obowiązuje zadaniowy czas pracy
2. zarządzający zakładem
3. osoby otrzymujące ryczałt za nadgodziny.

Leave a Reply