System bezpieczeństwa informacji

Aby sprostać współczesnym wymaganiom, niezbędne okazuje się odpowiednie podejście do bezpieczeństwa informacyjnego, niezależnie czy dotyczy to organizacji czy indywidualnej jednostki. W dzisiejszych czasach dobry system zarządzania bezpieczeństwem to podstawa.

Uproszczony schemat systemu bezpieczeństwa informacji

Najprościej schemat systemu bezpieczeństwa informacji podzielić można na sześć części składowych, takich jak:
– informacje,
– ciągłość działania,
– bezpieczeństwo informacji,
– ochrona danych osobowych,
– świadomość pracowników,
– bezpieczeństwo IT.
Każda z wymienionych części składowych ma bardzo istotny wpływ na to, czy dany system zarządzania bezpieczeństwem będzie skuteczny czy też nie.

Zgodność z normami

Każdy system bezpieczeństwa informacji powinien spełniać przynajmniej podstawowe normy prawne i jakościowe. Szczególnie w przypadku wszelkiego rodzaju organizacji, bezpieczeństwo informacji jest niezwykle kluczowe dla ich funkcjonowania. Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dla organizacji przynosi między innymi korzyści takie jak:
– poprawę wizerunku (organizacja w oczach innych uchodzi za instytucję, dla której kwestią priorytetową jest bezpieczeństwo),
– regularne doskonalenie jakości systemów zarządzania bezpieczeństwem,
– tworzenie procedur zarządzania bezpieczeństwem na każdym szczeblu organizacji,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska związanego z kradzieżą danych.

Leave a Reply